LIQUIDITEIT VERBETEREN OM GEVOLGEN CORONAVIRUS OP TE VANGEN?

Uw onderneming heeft (tijdelijk) behoefte extra liquiditeit (werkkapitaal)?

  • U heeft of verwacht een tijdelijk lagere omzet?
  • U verwacht dat uw debiteuren trager gaan betalen?
  • U heeft maatregelen genomen om uw kosten te verlagen?  

Waarom:

Gevolg is een lagere winst en vrije kasstroom door een (tijdelijk) lagere omzet.

Gevolg is minder liquiditeit beschikbaar, omdat uw huidige uitstaande vorderingen later worden betaald en dit geldt ook voor de nieuwe omzet op rekening. 

U neemt maatregelen, maar het kost tijd om de positieve liauiteitseffecten hiervan te merken.

 

U kunt onder andere:

Naast het aanvraag van extra financiering kunt u.

Arbeidstijdverkorting aanvragen (uw accountant kan u hierbij ondersteunen).

Inzet tijdelijke arbeidskrachten heroverwegen.

Variabele kosten terugbrengen, zoals verkoop en marketingkosten.

Verkoopkosten verlagen.

Uw voorraden terugbrengen (levert liquiditeit op)

Crediteuren laer betalen (levert liquiditeit op)

 

 

Neem contact op met SMART FINANCE EXPERT  036 5483030 /0651 903351 Rene van Schajik

Wij kennen de weg, zijn ervaren en ondersteunen u met het (tijdelijk) verkrijgen van financiering.

 

Experience our Expertise