51-Rendement-herstellen.jpg

Rendement herstellen

Dreigt u als ondernemer in zwaar weer te komen? Wacht dan niet te lang met hulp vragen. Smart Finance Expert werkt met u aan een plan om de organisatie, producten en diensten te verbeteren, een zogenaamd 'turnaround plan'. Het niet beschikbaar hebben van een dergelijk plan of een goed onderbouwde financiële prognose, leidt er vaak toe dat de kredietkraan wordt dichtgedraaid. Smart Finance Expert maakt samen met u het benodigde plan, waarin zo goed mogelijk wordt ingespeeld op de aard van de problemen. Zo kan de kredietkraan na verloop van tijd wellicht weer open.

Tegen financiële tegenslagen aanlopen kan vele oorzaken hebben. De prioriteit ligt hier bij het helder krijgen van de algehele situatie, de potentiële oorzaken, de liquiditeitspositie en de behoeften en verwachtingen. Duidelijk hierbij moet worden of de tegenslag incidenteel is of structureel kan worden. Van groot belang is om te identificeren of de onderneming voldoende weerstand heeft om de tegenslag het hoofd te bieden. Smart Finance Expert beschikt over de kennis en ervaring om dit in kaart te brengen en eventuele negatieve situaties om te buigen naar positieve.

Kennismaken, inventariseren en aan de slag! Uw onderneming staat daarbij centraal en de reden achter de financieringsbehoefte wordt intensief...

De bedrijfswinst dient coûte que coûte te worden verbeterd. En u beseft dat een gerichte aanpak meer zal opleveren dan met de ‘kaasschaaf’ aan...

Smart Finance Expert helpt u strategische keuzes te maken. Met name omdat we in staat zijn om over alle disciplines heen te kunnen kijken...

Dreigt u als ondernemer in zwaar weer te komen? Wacht dan niet te lang met hulp vragen. Smart Finance Expert werkt met u aan een plan om...