48-Financiering-realiseren.jpg

Financiering realiseren

Kennismaken, inventariseren en aan de slag! Uw onderneming staat daarbij centraal en de reden achter de financieringsbehoefte wordt intensief besproken. Op basis van de verkregen informatie, bespreken wij met u het plan van aanpak, met het te behalen resultaat en tijdspad. Zijn we het met elkaar eens, dan starten we met een financiële scan van de onderneming of het (vastgoed)project. Hierin komen zaken als omzet, kosten, winst en de wijze van het managen van werkkapitaal aan bod. De bedrijfsanalyse wordt gebaseerd op actuele gegevens van uw onderneming zoals ondernemer/management-team, bedrijfsactiviteiten, concurrentiepositie en marktontwikkelingen.

Vervolgens maakt Smart Finance Expert de financiële analyse met de onderdelen: analyse historische cijfers, bepalen financieringsbehoefte, het opstellen onderbouwde business case, toelichting op de risico drivers en afwijkingen van branchegemiddelden en tot slot een risicoanalyse en mitiganten voor de onderneming en financier. Smart Finance Expert zorgt er voor dat de financieringsaanvraag voldoet aan de eisen van de financiële instelling(en).

 

Kennismaken, inventariseren en aan de slag! Uw onderneming staat daarbij centraal en de reden achter de financieringsbehoefte wordt intensief...

De bedrijfswinst dient coûte que coûte te worden verbeterd. En u beseft dat een gerichte aanpak meer zal opleveren dan met de ‘kaasschaaf’ aan...

Smart Finance Expert helpt u strategische keuzes te maken. Met name omdat we in staat zijn om over alle disciplines heen te kunnen kijken...

Dreigt u als ondernemer in zwaar weer te komen? Wacht dan niet te lang met hulp vragen. Smart Finance Expert werkt met u aan een plan om...